Start

Vi bygger din trädgård

Ess1 Utemiljö AB är ett modernt bygg- & anläggningsföretag som i huvudsak utför mark och stenarbeten i Gävle, Uppsala och norra Stockholmsområdet. Med bra produkter och erfaren personal fokuserar vi på hög kvalité i utförande och service, där resultatet ska bestå under lång tid. Några av de tjänster vi utför är schakt- och grundarbeten, dräneringsarbeten, markanläggning, stödmurar, stenarbeten, snickeriarbeten, poolinstallationer, markbelysning m m. Välkommen att kontakta oss för offert!